•  Strona główna  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Fundusz Emerytalny  •  Inwestycje  •  Kontakt  • 

PROMOCJE I NOWOŚCI

UBEZPIECZENIE FIRMY
W PAKIECIE

Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenie w wersji pakietowej
przeznaczone dla Przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą
lub zawodową (przy wykorzystaniu mienia
o wartości do 3 mln zł i zatrudniających
maksymalnie 30 pracowników) w jednej
z kategorii: produkcja, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, usługi...
  więcej

POLISA NA ŻYCIE
Z DODATKOWYM UBEZPIECZENIEM

Ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa

Nowoczesne uniwersalne ubezpieczenie
dla całej rodziny "Nowa Perspektywa"
to kompleksowa ochrona z możliwością długoterminowego inwestowania.
Kupując "Nową Perspektywę" w okresie
od 1 stycznia do 31 marca 2010,
Klient otrzymuje dodatkowe ubezpieczenie na cały rok za 0 zł....
  więcej

INWESTYCJE

Ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne

• FUNDUSZE INWESTYCYJNE:

WPŁATY JEDNORAZOWE I NIEREGULARNE

Fundusze Inwestycyjne to efektywny sposób pomnażania oszczędności dający nieograniczone możliwości korzystnego zainwestownia nadwyżek finansowych w dowolnym okresie z możliwością swobodnego wyboru funduszu najlepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. Połączenie pod jednym "parasolem" 10 subfunduszy różniących się strategią inwestycyjną, daje możliwość elastycznego zarządzania pieniędzmi, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku. Dodatkowo dzięki formie funduszu parasolowego można dowolnie przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych (podatek od zysków płaci się dopiero przy likwidacji inwestycji,
co pozwala na wypracowanie wyższych zysków niż w lokacie bankowej z regularnym odprowadzaniem podatku przy naliczaniu odsetek). Aby otworzyć rejestr zwykły wystarczy jednorazowa wpłata w wysokości 1.000 zł.

PROGRAM VIP

"Program VIP" przeznaczony jest dla Klientów, którzy dokonają wpłat do funduszy inwestycyjnych na kwotę co najmniej 500.000 zł. Wpłaty mogą być lokowane w dziesięciu subfunduszach FIO oraz w funduszu FIO Aktywnej Alokacji. Ponadto "Program VIP" umożliwia uzyskanie dodatkowych korzyści: zwolnienie z opłat manipulacyjnych; możliwość przenoszenia zainwestowanych środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych; możliwość uzyskania świadczenia dodatkowego dla Klientów, których średnia wartość aktywów w jednym z funduszy inwestycyjnych przekroczy 1.000.000 zł (świadczenie jest wypłacane w okresach miesięcznych w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa funduszu).

INDYWIDUALNY PROGRAM INWESTYCYJNY

Dopasowane do indywidualnych potrzeb plany pomnażania oszczędności, bazujące na funduszach inwestycyjnych. W ramach programu można oszczędzać w sześciu portfelach reprezentujących odmienną strategię inwestycyjną lub bezpośrednio w jednym
z dziesięciu subfunduszy inwestycyjnych. Okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.

PROGRAM PIERWSZY KROK

Długoterminowy plan systematycznego oszczędzania poprzez gromadzenie środków w funduszach inwestycyjnych stworzony specjalnie dla dziecka. W ramach programu można oszczędzać w jednym z dziesięciu subfunduszy inwestycyjnych wybierając najbardziej dogodną strategię inwestycyjną. Minimalna deklarowana składka miesięczna nie może być mniejsza niż 50 zł, a okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.

Ubezpieczenie Inwestycyjne

• UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE:

UBEZPIECZENIE INWESTYCYJNE Z UFK "BONUS VIP"

Długoterminowy program inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką jednorazową dla osób, które mają kapitał i chcą go korzystnie pomnażać - minimalna wpłata to 10.000 zł (możliwość dodatkowych wpłat doraźnych w wysokości minimum 1.000 zł). Swoboda wyboru i zmiany strategii inwestycji umożliwia efektywne zarządzanie i pomnażanie gromadzonego kapitału dzięki dostępowi do 7 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) o zróżnicowanej strukturze i przeznaczonych dla różnych typów inwestorów
- od akceptujących wysokie ryzyko do ceniących wyżej poczucie bezpieczeństwa. Możliwość dowolnego przenoszenia zainwestowanych środków pomiędzy funduszami bez żadnych opłat 15 razy w roku.
Element ochronny to ubezpieczenie życia oraz zabezpieczenie dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

• OCHRONA KAPITAŁU:

PRODUKTY GWARANTOWANE Z OCHRONĄ KAPITAŁU

Produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne pozwalające osiągać stabilne zyski z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa dzięki gwarancji ochrony 100% wpłaconego kapitału i wbrew aktualnym trendom rynkowym. Okres inwestycji określony, w zależności
od emisji produktu.