•  Strona główna  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Fundusz Emerytalny  •  Inwestycje  •  Kontakt  • 

PROMOCJE I NOWOŚCI

UBEZPIECZENIE FIRMY
W PAKIECIE

Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenie w wersji pakietowej
przeznaczone dla Przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą
lub zawodową (przy wykorzystaniu mienia
o wartości do 3 mln zł i zatrudniających
maksymalnie 30 pracowników) w jednej
z kategorii: produkcja, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, usługi...
  więcej

POLISA NA ŻYCIE
Z DODATKOWYM UBEZPIECZENIEM

Ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa

Nowoczesne uniwersalne ubezpieczenie
dla całej rodziny "Nowa Perspektywa"
to kompleksowa ochrona z możliwością długoterminowego inwestowania.
Kupując "Nową Perspektywę" w okresie
od 1 stycznia do 31 marca 2010,
Klient otrzymuje dodatkowe ubezpieczenie na cały rok za 0 zł....
  więcej

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenia na życie, zdrowotne i posagowe

• UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWOTNE:

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE "NOWA PERSPEKTYWA"

Nowoczesne uniwersalne ubezpieczenie dla całej rodziny łączące kompleksową ochronę z możliwością długoterminowego inwestowania. W ramach ubezpieczenia "Nowa Perspektywa" można ubezpieczyć
nie tylko życie swoje i swojej rodziny, ale także zdrowie (ubezpieczenie dodatkowe "Na Zdrowie") oraz zabezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania i leczenia szpitalnego (ubezpieczenie dodatkowe "Na Wypadek"), dopasowując poszczególne opcje do zmieniających się potrzeb.
Kupując "Nową Perspektywę" w ofercie promocyjnej obowiązującej od 1 stycznia do 31 marca 2010, każdy Klient otrzymuje dodatkowe ubezpieczenie SNW (śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku) na cały rok
za 0 zł na sumę ubezpieczenia 50.000 zł, niezależne od SNW dostępnego standardowo i bez oceny ryzyka zawodowego.

DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE "NA ZDROWIE" I "NA WYPADEK"

Ubezpieczenia będące dodatkową ochroną finasową w przypadku świadczenia leczenia szpitalnego, a także pobytu w szpitalu, rehabilitacji i uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku oraz w sytuacji zdiagnozowania określonej choroby. To także dodatkowa ochrona życia i zdrowia dla osób aktywnie uprawiających sport, również wyczynowo.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE "BĄDŹ ZDRÓW"

Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów" umożliwia szybki i nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych. Ubezpieczenie to można kupić jako umowę dodatkową do polisy na życie lub jako samodzielny produkt. Do wyboru są 3 warianty: Podstawowy, Rozszerzony i Platynowy różniące się zakresem dostępnych lekarzy specjalistów i badań.

UBEZPIECZENIE POSAGOWE DLA DZIECKA "ABSOLWENT"

Ubezpieczenie posagowe połączone z planem inwestycyjnym zabezpieczające dziecko na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć rodzica lub opiekuna opłacającego składki ubezpieczeniowe. Minimalny okres trwania ubezpieczenia wynosi 10 lat, maksymalny
- do ukończenia przez dziecko 25-go roku życia.

Ubezpieczenie wypadkowe - NNW

• UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:

UBEZPIECZENIE NNW "ROZSĄDNY PARTNER 1 i 2"

"Rozsądny Partner 1" to nowoczesne ubezpieczenie pakietowe następstw nieszczęśliwych wypadków z szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, oferowane indywidualnym Klientom niezależnie od zawodu, który wykonują w jednym z 6 wariantów różniących się wysokością sum ubezpieczenia. Ubezpieczeniem tym mogą zostać objęte osoby od 18 do 70 roku życia. Ubezpieczenie NNW "Rozsądny Partner 2" może zostać zawarte w wariancie podstawowym lub rozszerzonym, a wysokość składki uzależniona jest od wykonywanego zawodu. Zakres ochrony obejmuje również rekreacyjne uprawianie sportu z możliwością włączenia opcji wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczeniem "RP2" mogą zostać objęte osoby od 18 do 65 roku życia. W obydwu przypadkach umowa może zostać automatycznie odnowiona na kolejny okres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie podróżne

• UBEZPIECZENIE BAGAŻU I KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ:

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE "PARTNER W PODRÓŻY"

Indywidualne (lub grupowe) roczne ubezpieczenie podróżne dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski. Ochroną objęte są wszystkie podróże i wyjazdy zagraniczne w ciągu roku (jednorazowy wyjazd nie dłuższy niż 90 dni, 180 dni lub 360 dni - w zależności od wybranego wariantu). Do wyboru dwa pakiety ubezpieczeniowe uzależnione od rejonu wyjazdu lub podróży - Europa i kraje Basenu Morza Śródziemnego lub cały świat. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia za granicą, assistance, odpowiedzialność cywilną,  bagaż podróżny oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. Przy zawarciu umowy oprócz polisy otrzymuje się dodatkowo plastikową kartę identyfikacyjną z numerem centrum alarmowego, pod który można zadzwonić w celu uzyskania pomocy

Ubezpieczenie mieszkania i domu

• UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I DOMÓW "MÓJ APARTAMENT"

Kompleksowe ubezpieczenie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz mieszkań i domów
w budowie oferowane w 2 wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej ustalany przez Ubezpieczającego w zależności od potrzeb - może on obejmować
m.in. ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rozboju, dewastacji, stłuczenia. Pakiet zawiera także opcję odpowiedzialności cywilnej oraz assistance. Możliwość ubezpieczenia domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, budynków gospodarczych
i budowli, wraz z elementami stałymi, w tym również w budowie. Mój Apartament to także zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej, z podstawowym zakresem ochrony, również dla domów lub lokali w trakcie budowy.

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I DOMÓW "MOJA REZYDENCJA"

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych oferujące najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku (22 ryzyka) uzależniony wyłącznie od wyboru i decyzji Klienta. Obejmuje on m.in. ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
(np. pożar, silny wiatr, deszcz nawalny, zalanie, ciężar śniegu lub lodu, powódź), kradzieży z włamaniem lub rozboju, dewastacji
i stłuczenia. Dostępna jest także opcja odpowiedzialności cywilnej oraz assistance. Przedmiotem ubezpieczenia może być dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, pomieszczenia przynależne, budynki gospodarcze i budowle wraz z elementami stałymi, domek letniskowy oraz ruchomości i przedmioty codziennego użytku.

Ubezpieczenie samochodu

• UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE:

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU "W DRODZE"

Najszerszy zakres ubezpieczeń komunikacyjnych przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli samochodów osobowych i terenowych wykorzystywanych do celów prywatnych, a także w działalności gospodarczej, również przez spółkę cywilną lub jawną (ochroną ubezpieczeniową mogą być także objęte pojazdy stanowiące własność banku lub firmy leasingowej). W ofercie: ubezpieczenie OC, AC, Assistance, ubezpieczenie Szyb, NNW i Ochrony Prawnej, Zielona Karta. Atrakcyjna cena za elastyczny modułowy produkt dostosowany do oczekiwań i potrzeb Klienta, który kupuje tyle, ile potrzebuje.